Vắt sổ 2K4C ống nhỏ BRUCE BRC-5100TDI

Vắt sổ 2K4C ống nhỏ BRUCE BRC-5100TDI

超小头148mm,操作灵活
专业的缝台设计,适用特殊工序,操作送料更灵活! 小方头圆周仅148mm,操作空间大。

针距调节、高效便捷
针距调节采用按钮式,转动手轮即可对针距进行调节,高效便捷。

parameter

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vắt sổ 2K4C ống nhỏ BRUCE BRC-5100TDI”

0

TOP

0903936343

X