Tìm kiếm
Tìm Tìm nâng cao
 
Danh mục
 
Hỗ trợ trực tuyến


 Hotline:0938 040 997
 
   (Mr. Nhật)

 
Hình ảnh

 

 
Thống kê truy cập
 
Sản phẩm
Máy may 1 kim điện tử SUNSTAR KM-2520
Máy may 1 kim điện tử SUNSTAR KM-2520
Máy may 1 kim chân vịt cào KM-341BL
Máy may 1 kim chân vịt cào KM-341BL
Máy may 1 kim thân dài chân vịt cào KM-640UBL
Máy may 1 kim thân dài chân vịt cào KM-640UBL
Máy ống nhỏ KM-380
Máy ống nhỏ KM-380
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780R
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780R
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780SR
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780SR
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780ZSR
Máy kiểm tra vải SALOON SL-780ZSR
Máy vắt lai MAIER D-7316
Máy vắt lai MAIER D-7316
Máy thùa khuy đâu tròn REECE 101/CA-CB
Máy thùa khuy đâu tròn REECE 101/CA-CB
Máy viền 3 kim đánh bông ống nhỏ cắt chỉ tự động PEGASUS W1662--01G x 356BS/UT3J
Máy viền 3 kim đánh bông ống nhỏ cắt chỉ tự động PEGASUS W1662--01G x 356BS/UT3J
Máy tra lưng quần lót nữ PEGASUS W562-05BB-240/FT140-MD4 40
Máy tra lưng quần lót nữ PEGASUS W562-05BB-240/FT140-MD4 40
Máy cắt đầu bàn tự động ST-205A
Máy cắt đầu bàn tự động ST-205A
Máy cắt vòng TSM EC-700T/900T
Máy cắt vòng TSM EC-700T/900T
Máy cắt cuộn vải viền SL-2013A
Máy cắt cuộn vải viền SL-2013A
Máy cắt cuộn vải viền SL-2011A
Máy cắt cuộn vải viền SL-2011A
Máy cắt cuộn vải xéo SALOON SL-690S
Máy cắt cuộn vải xéo SALOON SL-690S
Máy zigzag cơ 1 mũi & 3 mũi JUKI LZ-2284A
Máy zigzag cơ 1 mũi & 3 mũi JUKI LZ-2284A
Máy may bao SIRUBA AA-6
Máy may bao SIRUBA AA-6
Máy may 1 kim chân vịt cào JUKI DU-1181N
Máy may 1 kim chân vịt cào JUKI DU-1181N
Máy may miệng bao 1 kim 1 chỉ NEWLONG NLI NP-7A ( Motor Thường)
Máy may miệng bao 1 kim 1 chỉ NEWLONG NLI NP-7A ( Motor Thường)
Bảng số hóa Neon (England)
Bảng số hóa Neon                 (England)
Máy cắt đĩa 110mm MICRO TOP MB-110 (TAIWAN)
Máy cắt đĩa 110mm MICRO TOP MB-110 (TAIWAN)
Máy cắt đĩa mini MICRO TOP AS-100K (TAIWAN)
Máy cắt đĩa mini MICRO TOP AS-100K (TAIWAN)
Máy lạng da YH-801
Máy lạng da YH-801
Máy chạy mẫu chương trình BROTHER BAS-311H
Máy chạy mẫu chương trình BROTHER BAS-311H
Máy chạy mẫu chương trình BROTHER BAS-300G
Máy chạy mẫu chương trình BROTHER BAS-300G
Máy vắt bao Jumbo INDERLE IDL-81300-A
Máy vắt bao Jumbo INDERLE IDL-81300-A
Máy vắt lưới INDERLE IDL-81500-CZ-P
Máy vắt lưới INDERLE IDL-81500-CZ-P
Máy nối vải INDERLE IDL-306A
Máy nối vải INDERLE IDL-306A
Máy vắt thảm trãi sàn YAOHAN YH-2503K
Máy vắt thảm trãi sàn YAOHAN YH-2503K
Máy vắt thảm INDERLE IDL-309
Máy vắt thảm INDERLE IDL-309
Máy 3 kim móc xích đánh bông trên SIRUBA F007K-W722-388/FY (chạy đáp túi)
Máy 3 kim móc xích đánh bông trên SIRUBA F007K-W722-388/FY (chạy đáp túi)
Máy trải vải tự động TSM NA-850AC
Máy trải vải tự động TSM NA-850AC
Máy trải vải tự động TSM NA-850
Máy trải vải tự động TSM NA-850
Dây chuyền máy may miệng bao tự động YAOHAN FACC-N980AC
Dây chuyền máy may miệng bao tự động YAOHAN FACC-N980AC
Máy vắt lai BROTHER JC-9330
Máy vắt lai BROTHER JC-9330