Đánh bông 3 kim ống nhỏ BRUCE BRC-264BDII

Đánh bông 3 kim ống nhỏ BRUCE BRC-264BDII

超细嘴180mm
超细嘴180mm

自动剪线,省人省线
自动剪线,省人省线

parameter

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đánh bông 3 kim ống nhỏ BRUCE BRC-264BDII”

0

TOP

0903936343

X